Образование

Студенти по география отбелязаха 155 години от рождението на Алеко Константинов

Студенти от специалност „Български език и география” и „История и география” представиха географските измерения на българската литература и фолклор в РБ „П. Славейков”. Събитието бе открито с тракийската народна песен „Димо из Хасково вървеше” в изпълнение на Иван Николов, студент от IV курс специалност „Български език и география”.

Антон Ванчев представи литературни импресии от живота и делото на Алеко Константинов. Отбелязана бе ролята на Алеко Константинов за развитието на организирания туризъм в България и създаването на първото туристическо дружество в страната „Алеко Константинов”. Фразата на Щастливеца „Опознай родината, за да я обикнеш” става девиз на българските туристи. Виктория Роглева от Регионалната библиотека сподели приносът на Алеко Константинов за географията и покоряването на Черни връх. Антон разкри и образа на Бай Ганьо и неговите географски странствания из Амеика.

Студентите по география от три специалности (География, История и география, Български език и география) на двата факултета на ВТУ – Исторически и Филологически, прочетоха откъси от  „Искърски пролом”, „Вратцата”, „Ждрелото на река Ерма” и други. Студенти, библиотекари и преподаватели се включиха в маратона по четене за българската природа от българските творци.

В урока стажант-студентите презентираха своя роден край и неговите непознати чудеса за Тутракан – Весела Великова, за Видин – Борислава Андреева, за Добрич – Николай Георгиев и Русе – Никола Минков. Емил Стаменов от специалност „История и география” демонстрира северозападния диалект и спецификата на този край, изразявайки силата да познаваме родното и да се гордеем като българи.

Географските ширини бяха покорени в края на урока от народната песен на Иван Николов „Стар мерак”, който провокира гостите към познанието за родното, за националното богатство и литературния сюжет, като извор за живота на българина. В края на урока Иван представи драматизацията за стиловете на преподаване и възможностите за избор и достойно отношение към професията „учител”.