Образование

Студенти по “География“ във ВТУ с призови места от национален конкурс

Управителният съвет на Съюза на физиците в България и през 2022 година обяви Националния конкурс за есе за ученици и студенти с тема: „Физика, физици и околна среда“. Примерни теми, по които младите изследователи писаха своите есета бяха свързани с физичните явления, климатичните промени и околната среда: „Физични явления в климата, атмосферата и водите на Земята”, „Причини за климатичните промени, последиците от тях и влиянието им върху околната среда”, „Човешки дейности, влияещи върху околната среда и свързани с климатичните промени”, „Физични методи и апаратура за изследване на климатичните промени”, „Физици и постиженията им в изследването на климатичните промени и опазването на околната среда” и др.

Десет студенти от Катедра „География” при Исторически факултет на ВТУ на специалностите – „Педагогика на обучението по история и география”, „Педагогика на обучението по български език и география” и „Културен туризъм” се включиха в Националния конкурс за есе с теми свързани с причините за климатичните промени и последиците от тях, влиянието им върху околната среда, опазването на околната среда и водите, влиянието на антропогенната дейност върху природата, както и проследяване на дейността и изследванията на физици, които са работили и творили, с научни приноси и разработки в областта на климатичните промени.

Есетата са оценявани от компетентно жури, а отличените ученици и студенти ще бъдат публикувани в брошура за Младежката научна сесия, както и на сайтовете на Съюза на физиците в България и на Европейската нощ на учените 2022. Председател на журито на националния конкурс бе проф. д.ф.м.н. Веселин Александров – ръководител на секция „Климат” в НИКАВ-БАН (Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките). Подбрани от журито на конкурса есета, представящи дейността на български учени, свързана с изследването на климатичните промени и опазването на околната среда, ще бъдат отпечатани в бр. 12 на в. „Homo Sciens” (ISSN 1312 8884), издание по проект „Европейска нощ на учените 2022”.

Есетата на студентите по география са отличени с второ и трето място, както и две поощрителни награди. Второ място грабна есето „Приливите и отливите около нас и в нас” на Драгомир Иванов от 3 курс на специалността „Педагогика на обучението по история и география”. Драгомир представя в своето есе геофизичната колаборация между физичните явления и екологията на човека, географските понятия и учебното съдържание за училищното географско образование, като разкрива приносите Птолемей и Галилео Галилей, както и на физиците Исак Нютон и Пиер-Симон Лаплас. На трето място е отличено есето „Причини за климатичните промени, последиците от тях и влиянието им в околната среда” на Преслав Пейчев от 4 курс на същата специалност.

Двете поощрителни награди са за философското есе на Михаил Бакрев от 4 курс „Мираж… или реалност“, който изключително творчески и провокативно съчетава миража като физично явление с житейските пътища, оптичните илюзии с учените-физици, феномените на природата с феномените на влюбените или физика на любовта и копнежа за истинската любов. Втората поощрителна награда е за Добрил Тошев от 2 курс на специалността „Културен туризъм” на тема „Как да направим средата си на живот по-уютна и защо ни е необходима промяна?”. Добрил защитава тезата, че промяната тръгва от нас и анализира връзката на човешката цивилизация и съвременното консуматорско  ежедневие, природните ресурси и обществените каузи, нарушения баланс и как учените-физици като Клаус Хаселман и Сюкуро Манабе променят света към по-добро настояще и бъдеще.

Отличените образователни институции получават и безплатен абонамент на сп. „Светът на физиката” за 2022 г. Научен ръководител на всички студенти е гл. ас. д-р Тамара Драганова.