Образование Съд

Студенти от ВТУ ще трупат практически опит в Окръжен съд – Велико Търново

Над 75 студенти ще проведат практически занятия в продължение на две седмици във Великотърновския окръжен съд. Бъдещите юристи, обучаващи се в специалност „Право“ на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ бяха приветствани лично от председателя на Окръжен съд съдия Теодорина Димитрова, която им пожела по време на практиката да се възползват максимално от възможността да получат реален поглед и ценен опит по отношение на бъдещата им професионална реализация, както и успешно приключване на поставените им от преподавателите задачи

Провежданата практика за четвъртокурсниците специалност „Право“ е съобразена със задължителните изисквания на чл. 10 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по тази специалност. Благодарение на изграденото през изминалите години отлично сътрудничество между Окръжен съд – Велико Търново и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, по време на практиката студентите имат възможност да получат опит и знания отвъд „рамките“ на обичайните програми. През двете седмици, в които ще посещават съда под наставленията на техните преподаватели, бъдещите юристи ще имат възможност да наблюдават реални заседания по наказателни и граждански дела, вниквайки в детайли във всеки казус, да се запознаят на място с отделните административни звена и техните функции, да получат ценна информация от съдии както по специфичната материя, която изучават, така и относно самата професия „съдия“. Обучението ще приключи с изготвянето на подробни долади по подбрани реални дела, намиращи се в архива на съда.

Практическите занятия ще продължат до 3 март 2019 година.