Образование

Студенти на ВТУ с награди от VII Националeн конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации” – 2017 г.

Студенти от катедра „География” при Историческия факултет на ВТУ участваха за първа година в традиционния национален конкурс, организиран от Институт Конфуций във Велико Търново.
Седмият национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации” се провежда в категориите – рисунка, плакат, колаж, компютърна анимация, презентация, разказ, стихотворение, есе, реферат.
Йордан Георгиев от I курс специалност Регионално развитие и геоикономика представи презентацията „Пещерите Дадзу”, представляващи система от пещери, които съхраняват хиляди статуи и йероглифи. Йордан участва в категория Презентация, чрез която разкри малко познати географски факти за пещерите – символ на историята и могъществото на Китай. Пещерите Дадзу са и част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, обявени през 1999 г. Най-старите статуи датират от 892 г. пр. н. е. За своята презентация Йордан бе награден с първа награда – възрастова група „Висше образование”.
Нели Ченкова – студентка IV курс от специалност География участва в същата категория, но избра географския профил на „Национален геоложки парк Чжанйе Данся – Китай”. Заради любовта си към географията, Нели участва в конкурса с презентацията за цветните планини, хълмове и долини на геоложкия парк, оформил се преди 24 млн. г. Като част от списъка на световното природно наследство от 2010 г. геоложкият парк е един от символите на Китай, често наричан Планината дъга, Безброй дъги на едно място, Цветният път – част от пътя на коприната, Цветната планина или Дъга след дъжд – цветна хармония. Нели е носител на втора награда в категория Презентация при възрастовата група „Висше образование”.
Участниците бяха наградени от зам. ректора по международната дейност доц. Димитър Димитров в Институт Конфуций.