Образование

Студенти и ученици дебатираха “за” и „против” ядрената енергетика

Ученици от Природоматематическата гимназия „Васил Друмев” и студенти от Катедра География при Историческия факултет на ВТУ дебатираха по темата за ядрената енергия. Повод за проведения дебат бе oтбeлязването нa 5 гoдини oт инцидeнтa c ядpeнaтa eлeĸтpoцeнтpaлa във Фyĸyшимa (Япония) и енергийната политика в България. Последиците от аварията провокира много държави да преосмислят енергийната си политика. В света в момента сe експлоатират 212 атомни електроцентрали с 438 реакторни блока в 30 страни. Страните с най-голямо производство на ядрена електроенергия са САЩ, Япония, Франция, Русия, Китай, Южна Корея, Индия, Германия и др. Развитието на ядрената енергетика е и гарант за икономически просперитет за една страна.
Учениците изучават география на енергетиката, като тема от задължителната си подготовка по география и икономика в българското училище. Познаването на същността и значението, особеностите, отрасловата и териториалната структура, проблемите и тенденциите на енергетиката могат да формират обективен светоглед за ядрената „картина” и нейното бъдеще за човечеството. Придобиването на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие, за разбирането и прилагането на принципите на демокрацията, човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие и за разбирането на глобалните процеси, тенденции и техните взаимовръзки са част от географските компетентности и основни цели на училищното образование.
Аргументи „За” и „Против” бяха поставени на кръглата маса, а подръжници не липсваха и на двете тези.
В края на дебата журито, съставено от учениците – Пламен Миланов, Здравко Стоянов и Николай Дребов поставиха своята критична оценка на групите защитници на двете тези. По-добри в аргументите бяха отбора от ученици и студенти – Йоан Белев, Веселин Севов, Вероника Никифорова и Павлин Василев, защитници на тезата – „против”.