Образование

Студенти, докторанти и университетски преподаватели се обучаваха на безопасност и първа помощ в планината

Великотърновският университет бе домакин на Еразъм+ смесена интензивна програма „Активности на открито в планината. Безопасност и оказване на първа помощ“, която се проведе в град Троян. Академични партньори на програмата бяха университети от Румъния, Гърция и Косово.

В програмата се включиха 36 студенти и докторанти по физическо възпитание и спорт и кинезитерапия, както и 12 преподаватели.

Целта на програмата бе да се изградят трайни знания и умения за безопасно провеждане на различни двигателни активности в планината, които включват ориентиране, катерене, трекинг, въжен тролей, GPS проследяване на движение на участниците, безопасност и оказване на първа помощ на пострадал в планината и културен обмен между участниците.

Заниманията се проведоха на открито в местности около град Троян, в природен парк Централен Балкан, в Национално училище за планински водачи СОУ „Васил Левски” в село Черни Осъм и на планинската база на ПСС – Бъзов дял, в близост до хижа Плевен.

Главни организатори от Великотърновския университет бяха доц. д-р Светослав Стефанов, доц. д-р Стефания Беломъжева-Димитрова, гл ас. д-р Милен Видиновски и ас. д-р Иван Сираков от катедра Теория и методика на физическото възпитание към Педагогическия факултет на Великотърновския университет. В дейностите по програмата активно участие взеха Теодора Малчева, Мартин Семерджиев и Момчил Кинов – учители в училището за планински водачи и планински спасители.