Здравеопазване Образование

Студентите от утре се връщат в университетите, всички ученици ще са в клас от 31 май

От утре, 19 май, отпада забраната за провеждане на присъствено обучение, във висшите учебни заведения. Това нарежда министърът на здравеопазването със своя заповед, издадена днес, 18.05.2021 г.

Допуска се провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.

С пълния текст на Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. можете да се запознаете тук https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/18/zapovedrd-01-355-18052021.pdf

 

От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици. Това гласи заповед, издадена на 18 май от министъра на здравеопазването. От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.

Текстът на заповедта: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/05/18/zapovedrd-01-355-18052021.pdf