Образование

Студентите и специализантите от ВТУ преминават към онлайн обучение

Всички студенти и специализанти от Великотърновския университет, от филиала във Враца и Педагогическия колеж в  Плевен преминават към електронно обучение от утре до 4 ноември. Това разпореди със своя заповед ректорът на висшето училище проф. Христо Бонджолов. През периода в дистанционна среда ще се провеждат всички изпити и планирани събития.

Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на учебната 2021-2022 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите.

Процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове също ще  се провеждат онлайн.

Административните корпуси и сгради ще останат отворени с работно време от 9,00 до 14,00 часа, се казва в заповедта.