Икономика

Строят все по-малки жилищни сгради в областта

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 35 жилища в тях и с  5 743 кв. м разгъната застроена площ и на 46 други сгради. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 37.5%, броят на жилищата в тях – с 59.3%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 52.3%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване на броя с 31.4% и намаление на общата им застроена площ – с 51.4%.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта е без промяна, докато жилищата в тях намаляват с 81.4%, а разгънатата им застроена площ е по-малко със 77.5%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава с 84.0%,  докато общата им застроена площ намалява с 55.9%.

 

През първото тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 572 кв. м обща застроена площ, и на 19 други сгради с 5 013 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява със 7.1%,  жилищата в тях  – с 13.3%, докато общата им застроена площ се увеличава с 11.9%. Броят на започнатите други сгради бележи ръст от 90.0%, но тяхната РЗП е по-малко  със 17.9%.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 8.3%, като жилищата в тях намаляват с 91.8%, а разгънатата им застроена площ – с 87.9%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с  5.0%, а при общата им застроена площ – с 68.9%.