Образование

Стопански факултет празнува 30 годишен юбилей с провеждане на Международна научна конференция

Стопански факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чества днес, 27 май 30 години от създаването си. По случай празника се проведе и традиционната Международна научна конференция „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“. Конференцията беше открита с приветствие от доц. д-р Димитър Симеонов, зам. ректор по учебната дейност на ВТУ, който от името на ректорското ръководство поздрави участниците, пожела много успехи и повече места за държавна поръчка в направленията, в които обучава Стопански факултет.

Проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев, декан на Стопански факултет също се включи с приветствие към участниците. Той направи кратка ретроспекция по отношение на създаването и развитието на факултета, като припомни за основателят му проф. Иван Димов. „Досегашното развитие на Стопанския факултет и неговият потенциал ми дават основание с гордост да заявя, че той има добро минало, има настоящи успехи, ще има и прекрасно бъдеще. Не се съмнявам в това. “, допълни деканът и пожела успех на конференцията.

Председателят на организационния комитет, проф. д-р Слави Димитров, даде начало на конференцията с кратки факти за участниците и техните публикации. Тази година общият брой на докладите е 48 с над 60 участника от Лесотехническия университет; Тракийски университет – Стара Загoра; Нов български университет; Университет по библиотекознание и информационни технологии; Университет за национално и световно стопанство; Стопанска академия “Д. A. Ценов“, Свищов; Икономически университет – Варна, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“; Пенсионен фонд “Доверие“; Управляващо дружество “Селект Асет Мениджмънт“; “ХеджСърв“ ЕАД; “Център за изследвания, анализи и развитие – Перспектива“. Включиха се и колеги от Албания, Република Северна Македония и Румъния. Темите бяха обособени в четири направления: Икономиката и съвременните реалности в глобалния свят; Перспективи и предизвикателства пред администрацията и управлението; Актуални проблеми и направления в социалната работа и  Състояние и динамика на туристическия сектор. Той пожела спорна работа на участниците и изрази надежда, че следващата конференция през 2023 г. ще бъде проведена изцяло присъствена.

Поздравителни адреси по случай юбилея бяха получени от д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка  и проф. д-р Станимир Кабаиванов,  декан на Факултет по икономически и социлани науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

В началото на конференцията бяха изнесени два пленарни доклада от проф. д.ик.н, д.п.н. Карим Наама, на тема „Какви промени претърпява иракската икономика?“ и от доц. д-р Атанас Владиков, с тема: “Трансформациите в потреблението на хранителни стоки – идентичност за средиземноморските навици на българина или европейски цивилизационен избор” /на примера на едно университетско изследване/“.

В резултат на проведената конференция ще бъде издаден сборник с доклади.