Образование

Стопанският факултет на ВТУ с лятно училище за тестване на чат бот

Великотърновският университет домакинства лятно училище за тестване на чат бот по предприемачество. Участие в заниманията ще вземат 30 студенти и 12 преподаватели от 5 държави- Португалия, Германия, Полша, Финландия и България.

„Дейностите в лятното училище ще са свързани с тестване на съдържанието и функциите на чат бота и ще се проведат от 18 до 29 юли. Студентите, които участват, са избрани след представяне на предприемачески проекти и оценка на предложенията им. Младежите ще бъдат разделени в шест отделни екипа с по един представител от всяка държава. Всеки екип ще има ментори, които да го подпомагат в процеса на работа.“, обясни доц. Венета Христова, преподавател в катедра “Стопански дейности“ на Стопанския факултет.

Образователният чат бот е разработен от полска компания по проект Еразъм +. В него има поставена информация за необходимите инструменти за всички етапи на реализиране на предприемаческата идея, разделени на 4 части. Студентите могат да следват логиката на чат бота или да си съставят собствена, като построят свое запитване за инструментариума, който им е необходим. “Например на студента му трябва да установи дали личните му качества са напълно достатъчни, за да развие предприемаческата си идея. Чат ботът му предоставя 5 списъка за проверка. След попълването им студентът може да разбере какви пропуски има и какво му е необходимо да научи, за да завърши проекта си“, поясни доц. Христова.

Лятното училище си поставя за цел да провери как работи чат ботът и да създаде нови предприемачески екипи. “Възможно е да имаме нови предприемачески продукти от екипите, а защо не и нова международна компания“, сподели очакванията си преподавателката.

След приключване на тестването чат ботът ще бъде предоставен на университетите, участвали в проекта. “Идеята е този инструмент да се използва от студентите, когато имат нужда, независимо от мястото, на което се намират в момента“, допълни Венета Христова.

Диана Колева