Здравеопазване Политика

Областният управител проведе работна среща с директора на РЗИ

Областният управител инж. Георги Гугучков проведе работна среща с директора на РЗИ във Велико Търново д-р Евгения Недева. Двамата коментираха актуалните противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

От днес – 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г. всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в транспортни средства от градския транспорт и прилежащите им спирки и станции на закрито са длъжни да имат поставена защитна маска за лице. Изключение се допуска за деца до 6-годишна възраст. Това гласи заповедта на служебния здравен министър д-р Асен Меджидиев по повод противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19.

Освен това всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Всички работодатели организират провеждане на противоепидемични мерки в работните помещения като редово проветряване и дезинфекция, недопускане на лица с респираторни болести, инструктаж за правилна хигиена на ръцете.

При възможност и по преценка се организира дистанционна форма на работния процес или работно време с променливи граници или работа на смени.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, прилагат следните мерки:

Дистанция от най-малко 1,5 метра, осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, поставят на видно място информационни табели за задължението за дистанция.

Провежда се и сутрешен засилен филтър в детски ясли и детски градини, както и ежедневен филтър в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.