Образование Политика

Стипендии от 135 месечно ще получават деца с изявени дарби

Министерският съвет прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 година.

Проектът на Програмата е изготвен и се предлага за разглеждане на основание чл. 11, ал. I от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2022 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Еднократното финансово подпомагане е в размер до 195 лв. за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Стипендиите се предоставят за 12 месеца в размер на 135 лева месечно. Във финансовите разчети за стимулиране чрез стипендия са предвидени средства за учениците от държавните, общинските и частните училища, които на основание на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, е предвидено да участват в конкурсите, състезанията и олимпиадите, включени в раздели I, II и III от Програмата за 2022 г.