Община

Стартира проверка за невъведени в експлоатация строителни обекти

Във Велико Търново стартира цялостна проверка за невъведени в експлоатация строителните обекти след 2012 година. По разпореждане на кмета на Старата столица Даниел Панов вече е сформирана експертна комисия, която започна огледите както на територията както на града, така и в цялата общината.

Една от целите е да бъде установено има ли завършени обекти – сгради, офиси, магазини, гаражи и пр., които не са въведени в експлоатация, но са обитаеми или в тях са извършвани дейности. При констатация на подобни случаи ще последва налагането на санкции според нормативната уредба. Втората задача на проверката е да бъдат огледани всички незавършени обекти.

Предписания за обезопасяване вече са издадени на собствениците на недовършени сгради в квартал „Зона В“. Една от тях е пететажна и се намира на улица „Лазурна“. Строителното разрешение е издадено през 2008 г. През 2010 г. е одобрена промяна на проекта. Обектът е проверен от Районна дирекция „Национален строителен контрол“ – Северен централен район. Не са открити законодателни нарушения, а жалбоподателите са оттеглили са сигнала си. Друга недовършена сграда, на чиито собственици са издадени предписания за обезопасяване, се намира на улица „Стоян Коледаров“, в близост до „Търговски парк Велико Търново“.

Още в края на 2011 г., когато кметът Даниел Панов встъпва в длъжност, той прекратява одобряването на разрешения за нови надстроявания на гаражи. Започват и периодични проверки на недовършените строителни обекти. 93 са били тези сгради през 2012 г. След издадените предписания от Община Велико Търново собствениците на 15 сгради са ги достроили и въвели в експлоатация. През 2013 г. незавършените обекти са били 77. 13 от тях са финализирани и узаконени по всички правила. През 2014 г. са регистрирани 108 недовършени обекта, а 18 са въведени експлоатация след предписани на общината. За 2015 г. съотношението е 100 невъведени сгради, от които  десет са завършени и узаконени, според изисканите от местната власт мерки.