Денят

Стартира кампания за набиране на средства за справяне с пандемията

Комисар Мария Габриел: Науката и иновациите са в центъра на глобалната инициатива на ЕС за борба в коронавируса

Европейският съюз обедини силите си с глобални партньори, за да даде старт на кампания за набиране на дарения — „Глобални действия срещу коронавируса“. Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел приветства инициативата, подчертавайки водещата роля на науката и иновациите за справяне с кризата: „Научни работници и изобретатели от всички страни работят ежедневно за намирането на решения за опазването на живота и здравето на хората. За да подпомогнем техните усилия, Европейският съюз, заедно със Световната здравна организация и международни партньори, отправяме призив за разработване и осигуряване на равен достъп до качествени, ефективни и достъпни диагностика, лечение и ваксина против коронавируса“.

За да бъдат събрани необходимите финансови средства, ЕС и международни партньори обявиха световен маратон за тяхното набиране. Началото ще бъде поставено на 4 май, като средствата ще се предоставят от държави и бизнеса. В тази инициатива Европейският съюз си партнира както с държави от целия свят,  така и с международни организации и водещи фондации, които работят активно в областта на научните изследвания и иновациите. Сред тях са Коалицията за епидемиологична подготовка (CEPI), Wellcome Trust и други.

„Кризата с коронавируса показа отново ключовата роля на науката за отговор на предизвикателствата, пред които са изправени нашите общества. Поставяме си целта  да наберем средства на стойност 7.5 милиарда евро, с които ще бъдат финансирани научноизследователски дейности в три области, важни за всеки от нас: диагностика, лечение и ваксини за коронавируса. За да се справим успешно с кризата е необходимо да координираме нашите дейности на световно ниво. Тази глобална инициатива ни приближава до намирането на ефективни решения срещу пандемията“, коментира още българският еврокомисар Мария Габриел.