Денят Здравеопазване

Стартира допълнително измерване на качеството на въздуха в Търново

Измерване на качеството на въздуха за определяне нивата на замърсителите чрез мобилната автоматична станция на Регионална Лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда започна във Велико Търново.

„Данните са в допълнение на извършвания периодичен контрол от постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ-Велико Търново. Ще бъдат извършени измервания на основните показатели за качество на атмосферния въздух – озон, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и фини прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ10). Съгласно изискванията на нормативната база по околна среда продължителността на измерването е 51 денонощия в рамките на 8 седмици, равномерно разпределени през всеки от четирите сезона. Резултатите от извършените измервания се предоставят на РИОСВ два пъти годишно, като оценка на резултатите се прави на годишна база“, съобщиха от РИОСВ в старата столица.

Мобилната станция е разположена в квартал „Бузлуджа” във Велико Търново. През тази година ще бъде извършено измерване и на територията Трявна. През 2017 г. Севлиево и Дряново бяха включени в годишния график за измерване на качество на атмосферния въздух. Направеният анализ на представените от Регионална лаборатория Русе резултати показват, че нивото на финни прахови частици и за двете общини превишава нормата. Общините са уведомени за получените резултати и за предприемане на мерки за намаляване на нивата на този замърсител и достигане на установените норми.