Образование Поминък

Стартират платените кариерни програми на ЕРП Север за ученици

Електроразпределителното дружество в Североизточна България, ЕРП Север, започва набирането на кандидати за участие в своите платени кариерни програми за учебната 2021/2022 година. В тях могат да се включат, както ученици от 12 клас, изучаващи електротехнически специалности, така и студенти в 3 и 4 курс, подготвящи се в същото професионално направление. Желаещите да кандидатстват по програмите могат да получат повече информация за тях на интернет адрес https://erpsever.bg/bg/karieri/stajantski-programi, откъдето могат да изтеглят и попълнят декларация за участие. Въпреки  за съжаление усложняващата се епидемична обстановка, причинена от COVID-19, компанията продължава традицията си да инвестира в програми за младежка заетост с цел обучение и практическа подготовка на млади специалисти. През последните три години от над 30 ученици и студенти, преминали програмите, 10 са назначени на постоянни позиции и продължават професионалния си път в ЕРП Север.

 

В програма „Млад електромонтьор“ бъдещите енергетици от професионалните гимназии в Североизточна България ще имат възможност под ръководството на екип електромонтьори в ЕРП Север да обогатят техническите си познания и едновременно с това да участват в реални работни процеси, част от ежедневните дейности на всеки, свързан с професията. Студентите от техническите университети от своя страна, с менторството на служители на дружеството с дългогодишен опит и познания в сферата, ще могат практически да вземат участие и да се запознаят от първо лице с работата на енергийния специалист. И двете програми са с продължителност 40 работни часа месечно, а наред с финансовия стимул дават възможност за избор на гъвкав график за изпълнение спрямо заетостта на участниците.

 

Отчитайки успешната реализация на двете платени кариерни програми през изминалите кампании, постигната със съдействието на учебните заведения, ЕРП Север отново проактивно популяризира своите инициативи сред гимназиите и университетите в Североизточна България, които подготвят кадри в сферата на енергетиката. Стажантските и стипендиантските програми на дружеството са част от целенасочената политика на ЕРП Север да предоставя възможност за бъдещите енергетици още по време на образователния им процес да се докоснат до реалната работна среда и да обогатят своите знания от най-добрите експерти в бранша.