Денят Община

Старата част на Велико Търново и кв. „Чолаковци“ вече са обновени

Подобряване на градската среда в кв. „Чолаковци” във Велико Търново и ремонт на улични настилки, тротоари и пешеходни алеи в Стара градска част бяха извършени по проект на Общината за над 11 млн. лева. Днес бяха отчетени дейностите по него.

Улиците „Гурко”, „Крайбрежна”, „Максим Райкович”, в квартал „Варуша”, главните „Стефан Стамболов” и „Независимост”, площада пред Конака, паркинга на „Крайбрежна” са с обновен облик. Подменени са настилките, със запазен автентичен вид, въведено е енергоспестяващо улично осветление, обновено е паркоустройството, ВиК, извършено е озеленяване, ремонтирани са изгледни площадки на улица „Стефан Стамболов”. Изградени са и 48 паркоместа за автомобили, 8 места за автобуси и 2 паркоместа за хора с увреждания на ул. „Крайбрежна”. Реконструирана е обществената тоалетна на Самоводската чаршия.

В рамките на проекта бе обновено междублоковото пространство в ж.к. „Чолаковци“ и рехабилитирана алейната връзка между квартала и жилищен комплекс „Бузлуджа“.  Извършените дейности по изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, поставяне на указателни знаци и елементи на градското обзавеждане, както и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление допринасят за подобряване и обогатяване на функциите в квартала.

Изцяло нов облик придобиха двете изгледни площадки на ул. „Стефан Стамболов“, представляващи любимо място за отдих на жителите и гостите на града.

Площадното пространство пред музей „Възраждане и Учредително събрание“ също бе реновирано чрез подмяна на съществуващите настилки, изграждане на ефектно осветление, възстановяване на чешмата, както и чрез извършените озеленителни мероприятия.

Най-мащабната по обхват на реализираните СМР е реконструкцията на градската среда в Старата градска част. В периметъра на дейностите бе извършена реконструкция и рехабилитация на 38 улици, чрез които се постигна благоустрояване и подобряване функциите на района, представляващ притегателен център за жителите, гостите и многобройните туристи на Велико Търново. Извършени бяха дейности по подмяна на съществуващата разнородна тротоарна настилка с нова от вибропресовани бетонови блокчета, запазване на вида на сегашната павирана настилка, както и направа на бетонови стъпала и настилка от правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник.

В отговор на непрекъснато увеличаващия се туристопоток и с оглед облекчаване на градския трафик,бе извършена реконструкция на обществения паркинг на ул. „Крайбрежна“ чрез подмяна на съществуващата асфалтова настилка, ново осветление, благоустройство и озеленяване. Приложено бе ново проектно решение за паркиране и организация на движението. Освен това се обособиха паркоместа за коли и автобуси, както и места за паркиране на инвалиди.

По отношение на обществената тоалетна, включена в обхвата на проекта на същата бе извършен основен ремонт, както и бе пренаредена каменната пред нея.

Чрез реализираната инвестиция от взаимосвързани дейности, се постига трайно подобряване на достъпността, повишаване на сигурността, подобряване на екологичните условия и качеството на живот в Община В. Търново. Подобрявайки техническото състояние на градската инфраструктура, респ. улична мрежа, значително ще се намали времето, необходимо за  придвижване между кварталите на града в посоките СГЧ-център-периферия и периферия-център-СГЧ. Пешеходното движение във В. Търново се осъществява по наличната улична мрежа – по тротоарите /а много често и по пътните платна в това число и майки с деца/. То е изключително затруднено, а в определени участъци дори блокирано поради разположените в пешеходните пространства заведения, магазини, паркирали автомобили, поради намаленият габарит на тротоарите и поради ужасно лошото състояние на настилките.

Един от основните недостатъци на градската среда във В. Търново е липсата на възможност за безпрепятствено придвижване по улиците и на нормален достъп за хора с увреждания до административни сгради, паркове, развлекателни и спортни комплекси, което допълнително задълбочава проблема със социалната изолация на тази група от населението на града. Предвид гореизложеното следва се отбележи, че за общността на старопрестолния град бе от изключително важно значение предвидените дейности за рехабилитация на градската среда да се осъществят, което от своя страна  допринася до  задържане на трудоспособното население, да повлияе в голяма степен на отрицателните демографски тенденции, тъй като привлекателността и европейския облик на града, макар и с по-косвено значение, е важен фактор за хората избрали да живеят, работят и инвестират във В. Търново.

Само тогава централната градска част и периферията на града ще се считат за успешни и устойчиви, когато гражданите желаят да живеят и работят в тях и имат възможност да общуват, пътуват и да създават своите домове.

Проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.  Съфинансирането от националния бюджет е над 1, 651 хиляди лева.