Политика

Станислав Стоянов: Старите български столици са нашата културно-историческа визитка пред света

„Нужни са законодателни промени с фокус към нашите най-важни и мащабни исторически паметници. България е на трето място в Европа по наситеност на материално и нематериално културно-историческо наследство. На първо място е Италия, втора е Гърция и трети сме ние. Имаме огромно богатство, но за да го съхраним и покажем пред света, ще бъде необходим значителен финансов ресурс. Не е по силите на българската държава да проучи, реставрира и експонира наведнъж всички наши паметници. Затова трябва да се приоритизира.“ – в това е убеден Станислав Стоянов, кандидат за народен представител от Великотърновски район в листата на коалиция ГЕРБ-СДС.
Според Стоянов едни от най-важните културно-исторически комплекси в страната са нашите стари столици. На територията на днешна България това са Плиска, Преслав и Търново с неговата средновековна и възрожденска част, т.е. старият град.

„Има изработен проект на закон за Великите стари столици, който се разглежда няколко пъти през годините, но не се постигна съгласие за неговото място, обхват и начин на прилагане. Разбира се, разговорите по тази тема трябва да продължат и да се намери работещ модел. Затова, независимо дали ще бъда част от новия парламент, ще се опитам да убедя народните представители от различните парламентарни групи да се обединим поне по този въпрос. С нови сили, нова енергия и вероятно нови участници. Отделна възможност е да бъде изработен специален статут само за Велико Търново, който да бъде в продължение на инициативата „Историческа и духовна столица на България”, като и в двата случая става въпрос за отделен бюджет, за специален модел на управление и целево финансиране. Разбира се, всичко това не трябва да бъде за сметка на останалите археологически обекти на територията на страната. Всички те са ценни и важни. Работата върху тях трябва да продължи планово и поетапно.

Основна цел на инициативата е да довършим проучването, а след това да реставрираме, експонираме и развием нашите старопрестолни исторически и архитектурни резервати. Там, където са били седалищата на българските царе и патриарси. Където имаме най-голямо насищане на обекти с висока архитектурна, художествена и историческа стойност – дворцови комплекси, катедрали, храмове, болярски имения. Където са се случили исторически значими събития. Смятам тези места за специални, защото са били избрани от българските царе. Върху тях днес се намират най-величествените и най-многобройни български архитектурни паметници.  Затова съм убеден, че за период от няколко години, ние, като българи, като народ, включвайки правителство, парламент, общини, институции, обществени организации, трябва да се обединим и да възкресим наследството на нашите славни предци! Нашите царски градове, с които да се гордеем, да показваме на нашите деца, да впечатляваме нашите гости, и да ги превърнем в нашата българска културно-историческа визитка пред света!“ – категоричен е Станислав Стоянов, кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС.

 

Платена публикация

Купуването и продаването на гласове е престъпление