Денят

Станислава Стоянова : Правителството на премиера Борисов ще продължи да създава условия за доброто развитие на всяка община

Приемни за жителите на свищовските села Драгомирово, Червена, Деляновци и Овча Могила проведе в понеделник народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова. Заедно с депутата от най-голямата парламентарна група, на приемните присъства и председателят на Общинския съвет в Свищов д-р Кристиян Кирилов, а също кметовете на съответните населени места – Марин Крачунов, Петко Василев, Валентина Тодорова и Нели Великова.

Държавата и местната власт инвестират постоянно в малките населени места и такова мнение споделят както кметовете, така и жителите на посетените от Станислава Стоянова села. Това  стана ясно по време на многобройните проведени срещи.

С постановление на Министерски съвет бяха отпуснати целево 500 000 лева за ремонт на пътища във всички населени места от община Свищов, които бяха разпределени пропорционално, според броя на населението, а в повечето от тях ремонтите вече са факт.

Въз основа на добрата координация между централна и местна власт, на територията на община Свищов успешно се реализират множество проекти, припомниха Станислава Стоянова и д-р Кристиян Кирилов. Още през 2017 г. бяха завършени два проекта, финансирани по програма „Красива България” и от фонд „Социална закрила” към МТСП, благодарение на които Домашния социален патронаж в Свищов разшири дейността си и по този начин обхвана 11 от общо 15 населени места в общината. И четирите села, които народният представител от ГЕРБ посети в понеделник, се ползват от услугите на Домашен социален патронаж – Свищов.

През април тази година, бе завършен проект за обновяване на обекти на образованието в община Свищов по ОП „Региони в растеж”, чрез който беше осигурена модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча могила. По този проект бе извършена подмяна на цялата отоплителна система на училището с екологосъобразна такава, с което не само осигури по-комфортна обстановка за възпитаниците на учебните заведени и подобрена работна среда за учителите и персонала, но и постигна намаляване на вредните емисии, подпомагайки опазването на околната среда.

В село Овча могила функционира първият в България Кризисен център, подчертаха пред народния представител Станислава Стоянова жителите на селото. Местната и централната власт ценят високо тази иновативна практика, благодарение на което общината кандидатства по програмата за трансгранично и защити проект за надграждане и разширяване на капацитета. Основната цел е закупуване на техника за осигуряване на бързи и адекватни реакции при кризисни ситуации и бедствия. Проектът се изготвя съвместно с румънската община Зимнич, като Свищов е водещият партньор, а общият бюджет е 1 млн. евро.

През лятото на 2017 г. в Овча Могила бе разкрит и Център за настаняване за пълнолетни лица с деменция. 40 човека от населеното място работят в социалното.

По Проект за чиста околна среда към ПУДООС пък селата Овча Могила и Драгомирово получиха общо 20 хиляди лв. Също така, тази година Дирекция “Вероизповедани” към Министерски съвет отново отпусна близо 30 000 лв. за неотложни ремонти на църквите в селата Драгомирово, Овча могила и Червена.

Всички тези проекти са показателни за това, че добрата координация и партньорство между централната и местната власт са в основата на желаното развитие на всяка една община, коментира народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова, която бе категорична, че правителството на премиера Борисов ще продължи да създава условия за това.