Политика

Станислава Стоянова: Парламентът прие по-справедливи начини за определяне на такса смет

Количеството генерирани битови отпадъци вече ще бъде водещата основа за определяне размера на такса „смет“, вместо сумата да се изчислява на база данъчната оценка на имота, както е в момента. „С други думи замърсителят плаща“, обясни икономистът и великотърновски народен представител Станислава Стоянова, след като парламентът прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси.

Новият начин на изчисляване на таксата за битови отпадъци ще влезе в сила през 2020 г., тъй като преходният период е необходим на местните власти, информира още Стоянова.

Нормативните текстове дават възможност на общините да избират начина, по който ще начисляват таксата за сметосъбиране и сметоизвоване. Един от вариантите е предоставяне на  специални торби с определена вместимост и товароносимост. Сметките за даден имот ще могат да се формират и съобразно броя и вместимостта на използваните контейнери и честотата на тяхното събиране.

Вероятно обаче най-предпочитан ще бъде вариантът, такса смет да се плаща на база членовете на домакинството или броя ползватели на услугата в съответния имот. Собствениците ще са длъжни да декларират в съответната община колко души обитават имота, като това трябва да стане в срок до 31 март 2019 г. Поради необходимостта от контрол, се очаква промяната да засили ролята на домоуправителите.

Законът дава свобода на Общинските съвети да определят различни основи за различните населени места, за зоните в тях, както и за отделните категории данъкоплатци.

„Промените са очаквани и по-справедливи. Освен това е налице и стъпка в посока децентрализация – нещо, към което се стремим като европейци“, коментира народният представител Станислава Стоянова.