Икономика Образование

Станислава Стоянова: Образованието остава водещ приоритет в бюджета за 2019

Образованието, наред със социалната политика и политиката за доходите, остават сред основните приоритети на настоящото управление, коментира народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова, след като снощи парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2019 г.

С близо 450 млн. лева повече са средствата за образование, заложени в бюджета, обясни Стоянова, която е член на парламентарната Комисия по образование и наука. Общият размер на разчетените разходи за сектора през 2019 г. е 4 203,4 млн. лв., което представлява 3,6% от Брутния вътрешен продукт.

Предвидено е ново увеличение на възнагражденията на педагозите в училищната и предучилищната система, в размер средно на 20%. „По-високите доходи са предпоставка за привличане на повече млади педагози и специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация във всички образователни институции, дори и тези в най-малките и отдалечени населени места“, коментира народният представител.

В бюджета е предвидено увеличение и на заплатите на непедагогическите специалисти, обясни още Станислава Стоянова. Повече средства са заложени за занимания по интереси на децата, за механизма за работа с ученици от уязвими групи, за ученически стипендии и програми за развитие на образованието, за увеличаване и диференциране на добавката за хранене, за транспорт на ученици и др.

В сферата на висшето образование и науката също са предвидени повече средства – за стипендии и издръжка на обучението на студенти и докторанти, за студентски такси по обучение в специалности с бъдещ недостиг на пазара на труда и др. „Политиката в областта на висшето образование е насочена към устойчиво развитие и повишаване качеството на обучение, както и ориентирането му към нуждите на пазара на труда“, коментира народният представител от най-голямата парламентарна група Станислава Стоянова.