Общински съвет Политика

Станислава Стоянова: Нови изисквания към общинските съветници ще има от следващия мандат

Нови изисквания към общинските съветници предвиждат приетите на първо и второ четене промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, информира народният представител от ГЕРБ – Велико Търново Станислава Стоянова.

Общинските съветници няма да могат по време на мандата си да бъдат едновременно и еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори със съответната община, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

С направената между двете четения поправка, тези правила влизат в сила от 1 декември 2019 г. Това осигурява достатъчен период от време, в който общинските съветници за мандат 2019-2023 да се съобразят с новите съществени ограничения, а и да решат дали да кандидатстват за изборната длъжност при тези условия.

Станислава Стоянова припомни, че в началото на настоящия мандат местните парламентаристи от всички политически сили са подали встъпителни декларации за несъвместимост при условията и реда на стария Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Декларациите на общинските съветници за имущество и конфликт на интереси вече ще се подават по антикорупционния закон, също считано от 1 декември 2019г., информира още Станислава Стоянова.