Политика

Станислава Стоянова: Значително увеличение на парите за образование и наука в Бюджет 2020

Значително увеличение на бюджета за образование за 2020 г. прие в четвъртък Народното събрание. Над 4, 8 милиарда лева е общата финансова рамка, което е с 610,1 млн. лв. повече, в сравнение със средствата в досегашния бюджет. Това съобщи депутатът от ГЕРБ – Велико Търново Станислава Стоянова, която е член на парламентарната Комисия по образование и наука.

Заложени са средства за изграждането на детски градини и доизграждането на училища, за модернизация на материално-техническата база на професионалното образование, за повишение на учителските възнаграждения и др.

Освен за училищното и предучилищно образование, повече са разчетените средства за наука, както и за държавните висши училища. „И през 2020 г. ще продължат да се изпълняват реформите, насочени към преструктуриране на приема към професионални направления с очаквано по-високо бъдещо търсене на пазара на труда. Ще продължи да се усъвършенства рейтинговата система на висшите училища. Предвидени са средства за предоставяне на публични гаранции за студентски кредити“, обясни Станислава Стоянова.

На второ четене депутатите гласуваха допълнително десет млн. лв., предназначени за разширяване на достъпа и обхващането в задължителната предучилищна форма на децата, навършили 4-годишна възраст и подпомагане на заплащането на такси от родителите. Планираната мярка за подпомагане на семействата при заплащането на такси, е породена от факта, че ниските доходи са една от бариерите пред включването на децата в системата на предучилищното образование, обясни народният представител Станислава Стоянова. Допълнителните средства, насочени към осигуряване на достъп до предучилищно обучение, са конкретно обвързани с идентифицирани нужди, уточни Стоянова. По думите й този вид помощ за родителите представлява само една от мерките за конкретна група деца, които не посещават детските заведения поради невъзможност за плащане на такси.

Народният представител допълни  още, че това е първата крачка, която да осигури последващите приобщаващи дейности, като обучения по български език, работа с родителите и т.н.

Въвеждането на задължително предучилищно образование и за 4-годишните продължава да е сред приоритетите на правителството, обясни Стоянова. Тя е категорична, че ранното висококачествено обучение и грижи за децата са ползотворни не само в съответната възраст, но и в дългосрочен план, което пък е от полза за цялото общество.

„Инвестирането в образование в ранна детска възраст е сред публичните разходи с най-висока възвращаемост“, обясни Станислава Стоянова.

Депутатът от Комисията по образование и наука отново потвърди, че правителството стои твърдо зад ангажимента си за двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата, спрямо размерът им в неговото начало. Предстоящото с новия бюджет увеличение е 17-процентно.