Поминък

Спряха пръскане на нива заради мор на пчели

За мор на пчели се оплака медопроизводител от великотърновското село Ветренци при пролетното пръскане на арендатор на земеделските масиви в населеното място. При извършена проверка от експерти от Агенцията по храните – отдел Растителна защита не са констатирали сериозни нарушения. Единствено, че частникът не е подал уведомление до пчеларите и кмета на селото, че ще извършва агромероприятието, информира за Общинското радио Димитър Стоянов, ръководител на отдела.

Експертите са спрели пръскането на нивата. Назначена е и комисия от Областната дирекция „Земеделие”, която да установи има ли умрели пчели и ако има, коя е причината за тяхната смърт.

„Сега започват пролетните пръскания на масивите. Забавиха се мероприятията по растителна защита, които по принцип се извършват в края на март. Това създава известни неприятности между пчелари и земеделски производители. А трябва да се спазва Наредба №13 за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В района на проверката на масива във Ветренци, където се е пръскаше нямаше цъфтяща растителност. Затова е назначена комисия да установи къде е заморът на пчелите и причината за него”, обясни още Стоянов.

Кремена Крумова – Попова