Социални дейности

Спряха помощите на двама при повторен отказ за обществено полезна дейност

   21 безработни в трудоспособна възраст от областта с месечна помощ по чл. 9, които не са включени в програмите за заетост, са отказали през първото тримесечие да полагат общественополезен труд. Според Закона за социално подпомагане той е задължителен за срок от 14 дни по 4 часа дневно по организирани от общинските администрации програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и др. подходящи дейности. На двама от тях, поради повторен отказ да полагат задължителния общественополезен труд, е спряно подпомагането, информира Ивайло Деев – юрисконсулт в Регионална дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. Той уточни, че насочените за общественополезна дейност лица са били общо 781. Ангажиментите си са изпълнили 737 от тях.

Изискванията не се прилагат за лица с трайни увреждания, бременни след третия месец, грижещи се за деца до 3-годишна възраст и др.