Образование

Споразумение за двустранно сътрудничество подписаха ректорите на ВТУ и Бакинския славянски университет

Споразумение за двустранно сътрудничество подписаха ректорите на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов и на Бакинския славянски университет в Азербайджан д-р Анар Нагиев.

Със споразумението се насърчава сътрудничеството в областта на образованието и научните изследвания и се предвижда създаването на съвместни програми за студентски обмен и обучение, мобилност на академичния и административния състав, обмен на публикации и научна литература, стажантски програми, съвместно организиране на семинари, работни срещи, конференции и други събития, съобщават от ВТУ.