Здравеопазване

Специалисти по здравни грижи идват на национален конгрес във Велико Търново

Близо 200 професионалисти по здравни грижи от цялата страната идват във Велико Търново за III Национален конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия. Форумът ще се проведе от 2 до 4 юли и събира на едно място рентгенови лаборанти, медицински сестри и физици от всички краища на България.

Официалното откриване ще бъде в петък от 17 часа в залата на хотел „Болярски“. Преди това в 14 часа в хотел „Панорама“ ще се проведе уъркшоп, чиято основна тема е „Оптимизиране на протоколите при провеждане на контрастно усилена компютърна томография. Поведение в случай на нежелано събитие/реакция“. В рамките на конгреса участниците ще изнасят своите презентации в МДТ „Константин Кисимов“. Локациите на събитието са три, за да могат да бъдат спазени противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19.

Преди две години ст. рентгенов лаборант Мима Митева беше избрана за председател на III Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия, с което и Велико Търново спечели правото да бъде домакин на престижния форум.

„ Идеята на настоящия Национален конгрес е да се представят новостите в сферата на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчетерапия, като се очертае ролята на рентгеновите лаборанти в технологичните предизвикателства. С научната програма се стремим да отговорим на очакванията на аудиторията. Ще се обсъдят и клинични случаи от практиката в областта на образната диагностика и радиационната безопасност. Презентациите са в няколко направления – ядрено магнитна томография, компютърна томаграфия, нуклеарна медицина, лъчелечение и обучение на рентгеновите лаборанти“, разказва ст. рентгенов лаборант Мима Митева – председател на конгреса.

Отделението по образна диагностика на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ ще участва с две презентации. Първата, с която ще бъде открит форума е на тема „Атрофия на хипокампуса при леки конгнитивни увреждания – роля на магнитнорезонансното изобразяване“ с екип Татяна Илясова и Мима Митева. Втората е на тема „Компютъртомографска (СТА) ангиография на долни крайници“, изготвена от Пламен Замфиров и Мима Митева.

Интересна за всички ще бъде презентацията на проф. Боян Балев от МУ – Варна на тема „Образна диагностика на мозъчна смърт“. Официални гости на конгреса са проф. Галина Кирова, проф. Начко Тоцев  и доц. Мария Недевска.

Работната програма ще завърши с Общо събрание на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия.