Култура Образование

Специалисти от Румъния, Португалия и Нидерландия гостуват в Регионалната библиотека по проект DigiPrior

Регионална библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново е домакин на краткосрочно обучение по проект DigiPrior – приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигиталните материали, финансиран по Програма Еразъм +. То е част от събитията, които са мултиплициращи и които трябва да се проведат във втората година от изпълнението му.

Как да се установят индикаторите за приоритизиране на дигитализацията, какво е качеството на дигитализацията и проблемите с авторските права, как да се поддържа дигиталния масив и как да се представят дигиталните данни и да се промотира използването им са сред основните теми в обучението. Наред с тях са организирани и уъркшопове и практическа работа с Калкулатора за приоритизация в дигитализацията.

„Регионалната библиотека е координатор на проекта и до 20 май ще проведем това обучение. С него целим екипът да се обучи добре и да се запознае с всеки един модул. Всеки от партньорите ще се представи по дадения модул и под формата на работни упражнения, ще тестваме резултатите. Обучаваме се взаимно. Гостуват представители от Окръжна библиотека „Джордж Баритиу“ – Брашов (Румъния), Фондация „The Domijnen“ (Нидерландия), Библиотеката в Националния дворец на Мафра (Португалия) и Студентско общество за компютърно изкуство – София (България)”, поясни доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П.Р.Славейков”.

В рамките на обучението е подготвена и културна програма за гостите. Те ще посетят музейни обекти във Велико Търново и комплекса „Дамасцена”.

През септември по проекта предстои международна конференция за водещи практики в областта на приоритиацията в дигитализацията. Ще бъдат представени и методически помагала, учебна платформа и наръчник.

Проект DigiPrior има за цел да увеличи капацитета на библиотекарите, мениджърите на малки и средни библиотеки и архиви относно: как да се изберат книги, документи и снимки, необходими за приоритетно дигитализиране; как да се поддържат дигиталните архиви; как да се популяризират и използват в обучението вече дигитализирани материали с акцент върху младите хора; как да се насърчи използването на цифрово съдържание.

Кремена Крумова – Попова