Денят

Спасиха пострадал лебед в землището на Бяла черква

По сигнали на граждани за бедстващи животински видове, от началото на 2022 г. експерти на РИОСВ-Велико Търново са изпратили 4 птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи – обикновен мишелов (3) и голям ястреб (1).

Получен е сигнал чрез тел. 112 за намерена птица в безпомощно състояние – лебед с кръв по крилото в землището на гр. Бяла Черква, в близост до река Росица. Птицата е екземпляр от вида ням лебед (Cygnus olor). След преглед от ветеринарен лекар е установено единствено нараняване на крака, при което е засегнат кръвоносен съд. Оказана е необходимата медицинска помощ. Тъй като нараняването е леко, птицата може да бъде освободена на същото място след 2-3 дни, което е достатъчен период за възстановяване. Оставена е за грижи, до нейното освобождаване в подходящ район.