Икономика

Спад на разрешителните за строеж на жилищни сгради в областта в края на 2018-а

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради със 79 жилища в тях и 10 571 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 9 033 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 32.4%, броят на жилищата в тях – с 41.9% и разгънатата им застроена площ – с 40.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано увеличение с 21.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 44.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 28.1%, жилищата в тях – с 8.1%, а общата им застроена площ – с 12.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради  също се наблюдава спад от 2.9%,  а при тяхната РЗП – с 59.0%.

 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 7 жилищни сгради със 156 жилища в тях и със 17 838 кв. м обща застроена площ, и на 8 други сгради с 2 405 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 69.6%,  докато жилищата в тях  се увеличават с 44.4%, а общата им застроена площ – с 18.6%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 57.9% и 84.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 50.0%, докато жилищата в тях бележат ръст над девет пъти, а тяхната РЗП – близо седем пъти. Броят на започнатите други видове сгради намалява с  20.0%, а общата им застроена площ – с 60.6%.