Денят

Социалното включване на сляпо-глухите дискутираха на среща във Велико Търново

Местната власт, бизнесът, НПО секторът и  Националната асоциация на сляпо-глухите в България си партнират за утвърждаване на добрите практики.

Срещата се проведе днес във Велико Търново. Кръглата маса се организира в рамките на защитен от Националната асоциация на сляпо-глухите в България проект и се осъществява с финансирането от Европейския социален фонд. Обсъдени бяха темите за измененията в законодателството, които влизат в сила от 1 септември тази година, промяната на обществената нагласа спрямо лицата с увреждания и реализацията им на пазара на труда.

Директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова подчерта, че подобни прояви са важни както за представителите на местната власт и  Дирекция „Социално подпомагане“, така и за представителите на хората с увреждания. Тя съобщи, че по програма за трудова заетост в Общината са включени 61 души. 55 от тях са хора с увреждания. “ Повечето лица с увреждания са настанени в целодневни центрове, поради невъзможност да полагат самостоятелна грижа за себе си. Това прави благоприятната работна среда още по-важен фактор. Радваме се, че имат шанса да се социализират и да бъдат включени в трудовия процес„, допълни Димитрова.

Величка Драганова, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, сподели от личен опит практически насоки за комуникация със слепи. Величка губи слуха си частично на 11-годишна възраст. Обучава се в училище, заедно с другите деца и самостоятелно вкъщи. Завършва висше образование и работи като счетоводител. Няколко години по-късно губи и зрението си. Член на асоциацията разработва софтуер за напълно слепи счетоводители, но с него тя може да обработва само електронни първични документи. Затова се преориентира към независима професия. Присъствала е на редица форуми в Европейския съюз за сляпо-глухи хора. С тъга тя споделя, че обществото ни още не възприема като равни хората с увреждания. Надява се, че чрез подобни срещи ще се повиши грамотността и културата на социума относно предизвикателствата, които срещат сляпо-глухите в ежедневието си.

Диана Колева