Политика Социални дейности

Социалните помощи ще се определят според линията на бедността

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Министерския съвет (МС), със 106 гласа „за“ и 23 „въздържал се“. Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на МС. В момента социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход. Предлага се измененията да влязат в сила от 1 юни 2023 г.

В момента гарантираният минимален доход, върху който се основават всички социални плащания и помощи, е 75 лева от дълги години.
Следващата година линията на бедност ще се повиши с 22 на сто в сравнение с настоящата – 413 лв., като вече е приет нормативният акт и той има незабавно действие от 1 януари 2023 г., отбеляза той.
Автоматично от 1 януари 2023 г. ще влезе и нов вид повишена подкрепа за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания, защото там помощите са обвързани с официалната линия на бедност.