Денят

СНЦ „Ти решаваш“ се бори срещу инвестиционно намерение, което може да доведе до еко-катастрофа

Гражданското сдружение „Ти решаваш“ бе официално представено във Велико Търново.

Неправителствената организация е учредена през месец юни в Павликени и е правоприемник на гражданската инициатива и инициативния комитет, създаден в същия град през месец февруари с цел да се противопостави на инвестиционно намерение за изграждане на завод със собствен енергоизточник, захранван с RDF гориво, близо до с. Върбовка.

Учредителите на „Ти решаваш“ са 67 физически лица, представители на различни сфери на обществения живот в региона и страната, а председател е адвокатът Димитър Палов.

Една от основните цели на сдружението е да работи за създаването на местни и държавни институции, които служат на обществото и имат екологична функционалност. Учредителите са предвидили изграждане на клонове на организацията в различни населени места, предимно общини. Първият такъв е „Ти решаваш за Павликени“. В процес на регистрация е  „Ти решаваш за Сухиндол“. За по-малките населени места като селата е предвидено отварянето на клубове към сдружението.

Първата инициатива на сдружението е борбата срещу строежа на завод за каменна вата със собствен енергоизточник, захранван с гориво от преработени отпадъци до с. Върбовка. За целта са стартирали подписка, като са събрани над 20 хиляди подписа от жители на 5 общини в 3 области. 2300 са великотърновците подкрепили инициативата, 7800 са подписите от Павликени, 5400- в Севлиево, 4200- в Левски, а в Сухиндол – 680.

Изпратено е и писмо до директора на РИОСВ Велико Търново Мая Радева и министъра на околната среда и водите Борислав Сандов с молба за насрочване на нов експертен съвет, който да разгледа инвестиционното намерение.

От сдружението са предоставили и  свои данни относно проекта. Според учредителите на организацията създаването на подобен завод със собствен енергоизточник ще доведе до екологична катастрофа в региона, която ще засегне три области Велико Търново, Плевен и Габрово.

Припомняме, че на 30 януари тази година Експертен съвет в РИОСВ Велико Търново одобри представения Доклад за оценка на въздействието върху околната среда [ДОВОС] и инвестиционното намерение, докато десетки граждани от региона протестираха пред сградата на инспекцията.

Бъдещият завод ще гори по 1344 тона отпадъци на ден и по 490 хил. на година. За сравнение боклукът генериран от всички области в България годишно е 430 хил. Замърсяването по въздух ще се разпростре в диаметър 50 км, а разстоянието от с. Върбовка до Велико Търново по права линия е около 35 км.  Според ДОВОС, който съдържа 361 страници без приложенията, за поддържането на завода ще са необходими 119 000 куб.м. вода месечно. Същото количество вода се потребява от 8000 домакинства или около 30 000 души. Заместник-председателят на сдружението Димитър Димитров представи данните и допълни, че сред основните притеснения на сдружението е фактът, че в региона от години има проблеми с водоснабдяването, а в плана за функционирането на завода, като основни водоизточници са записани дъждовете и извозването на вода с водоноски. По време на суша това означава, че 198 водонски трябва да снабдяват с вода съоръжението, без да се брои водата необходима за обезпрашаване и битови нужди.  Това неминуемо ще доведе и до влошаване па пътната инфраструктура, по която ще минават и 67 камиона дневно, за да пренасят RDF горивото.

Заради транспортирането на отпадъците и горенето им, е възможно и кръстосано замърсяване. Общинският съветник Евгени Коев, който също подкрепя инициативата, обясни, че Велико Търново е застрашено от замърсяване по въздух, тъй като 75-80% от от ветровете в региона са от северозапад.

Започнати са и срещи с народни представители от региона,  ако проблемът не се реши на национално ниво, от сдружението ще изпратят сигнал и до европейските институции.

Диана Колева