Община

Сменят уличното осветление в големите търновски квартали с високотехнологични съвременни LED лампи

Уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново – „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Зона Б“ и „Картала“  ще бъде модернизирано с LED технология и  значително ще бъде подобрена енергийната му ефективност. Инвестицията, която ще подобри условията за живот на близо 37 000 жители се осъществява по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Очакваните резултати са 75% по-ефективна инсталирана мощност и намалени вредни емисии на година с еквивалент 719 тона въглероден диоксид. Проектът е с краен срок на изпълнение – 1 октомври 2022 година, а дотогава трябва да бъде въведена нова автоматизирана система за управление на уличното осветление, да бъдат подменени съществуващите осветителни тела с LED-източници на светлина, да бъдат поставени нови конзоли и конструктивни елементи за монтаж, както и да бъдат сменени съществуващите кабели в металните стълбове. Проектът се изпълнява от Oбщина Велико Търново в партньорство с  Международната асоциация за развитие на Норвегия и е със 100 % безвъзмездно финансиране с обща стойност в размер на 921 837лв. 783 561лв. от тях се финансират от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, а 138 275лв. са национално финансиране от държавния бюджет на Република България.

По думите на Мариела Цонева – директор на Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико Търново, до няколко седмици ще бъде подписан договор за изпълнител на строително-монтажните работи по подмяната на осветлението. „Както знаете, с времето технологиите много бързо се развиват, все по-модерни се внедряват, така че се надяваме в рамките  на финансовия механизъм  да продължим да се възползваме от това, че сме един от най – успешните бенефициенти по програмата и това би ни дало допълнителни точки при следващо оценяване. Това е и втори проект за енергийна ефективност, който реализираме с норвежките си партньори и смятам, че ще продължим да работим успешно заедно”, поясни още Цонева.

Според инж. Ивайло Дачев, който е ръководител на проекта, и в момента уличното осветление във Велико Търново не е крайно неикономично, a в основната си част се състои от натриеви лампи с високо налягане със съвременна пускова апаратура. „За да бъде класиран проектът и да е полезен за Общината, трябваше да заложим на високотехнологични съвременни осветителни тела, които са димируеми и осигуряват намаление на светлинния си поток по предварително зададен график. Това ще позволи например в малките часове на нощта, осветлението да бъде намалено, когато движението е слабо, което пък ще доведе до спестяване на енергия.”, категоричен е Дачев.

Той обясни още, че при подготовката на проекта през 2019 година, очакваният срок на възвръщане на инвестицията е бил малко под 9 години. „Сега с новите цени на електроенергията от средна цена на kWh от 40 ст., срокът на откупуване е вече 4 години и половина, което е много добра реализация.”, пояси още инж. Дачев.

Общата инсталирана мощност на всички монтирани осветителни тела към момента е 160.94 kW с отчитане на загубите. След реализацията на проекта, тя ще бъде 51.68 kW, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.