Денят Полиция

Случаите на домашно насилие у нас растат, увеличава се броят на пострадалите деца

По последни данни от МВР у нас се наблюдава увеличение на броя на сигналите за домашно насилие на спешен телефон 112. През 2019 г. 22 591 български граждани са подали сигнал за домашно насилие, през 2020 г. те са вече 27 433, а през 2021 г. – 27 557. Голяма част от тях впоследствие не се поддържат под страх от отмъщение, съответно вторична виктимизация.

По данни на националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие, предоставяна от „Асоциация Анимус“, през 2019 г. са подадени 2486 сигнала, през 2020 г. – 2403, а през 2021 г. – 2289. Само за януари и февруари 2022 г. подалите сигнал за домашно насилие на националната гореща телефонна линия са общо 388.

Според данните на МВР расте броят на издадени заповеди за защита, като в повечето случаи с една заповед за защита се защитават правата на две, три или повече лица. Така през 2020 г. общият брой на издадените заповеди за защита е 3057, а през 2021 г. този брой нараства на 3244.

Нараства и броят на издадените заповеди за незабавна защита, като през 2021 г. броят им е 2290, което означава ръст на случаите, в които е налице пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице с близо 10%.

Расте и броят на пострадалите мъже, като за 2019 г. те са 384, през 2020 г. – 349, а през 2021 г. – 380.

Запазва се високият ръст на случаите с пострадали жени. През 2019 г. – 2820, през 2020  – 2567, през 2021 г. – 2816. През 2021 една жена и един мъж са убити при домашно насилие, като е имало и три опита за убийство – на жена и на двама мъже.

Особено тревожно е увеличението на броя на пострадали деца. За 2019 г.  пострадалите от домашно насилие деца са 825, за 2020 г. – 898, а за 2021 г. – 935.

2983 мъже и 309 жени са регистрираните извършители на домашно насилие през миналата година.