Прокуратура

Служители на Апелативна прокуратура с грамоти за висок професионализъм

Със заповед на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново Таня Недкова, бяха поощрени с отличие „Служебна благодарност и грамота“ служители от Апелативна прокуратура – Велико Търново.

За проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения, при изпълнение на конкретни служебни задачи – подобряване условията на работа и реорганизация на администрацията в Апелативна прокуратура – Велико Търново, създаване на съвещателна зала и допълнително архивно помещение, са поощрени съдебните служители: Цанка Кишева – съдебен администратор, Соня Стойнова – главен специалист “Административна дейност“, Христо Христов – системен администратор, Силвия Зарзаланова – главен счетоводител, Пенка Николова – завеждащ служба „Регистратура и деловодство“, Красимира Хаджииванова – старши специалист, Корнелия Симеонова – съдебен деловодител, Татяна Ямакова – призовкар и Стефан Бурнев – шофьор-призовкар.

Отличията бяха връчени тържествено пред целия колектив на Апелативна прокуратура – Велико Търново.