Икономика

Службите по вписвания спират временно някои услуги

Службите по вписвания няма да предлагат част от услугите си в периода от 4 до 22 януари 2021 г. Със заповед на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена ежегодната инвентаризация в този период. По време на инвентаризацията в службите по вписванията ще се предоставят всички услуги, с изключение на услуги, предоставяни от „Архив“, а именно:
– издаване на заверен препис;
– издаване на незаверен препис;
– издаване на препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата.
В периода на инвентаризация, службите по вписванията ще приемат заявления за издаване на удостоверения по чл. 46, 47 и 48 от Правилника за вписванията със срок на проверка до 10 години.
Подадените заявления за издаване на удостоверение по чл. 47 във вр. с чл. 48 от Правилника за вписванията в периода от 29.12.2020 г. до 22.01.2021 г.  ще бъдат обработвани в срок до 7 работни дни.