Образование Прокуратура

Следовател и прокурорски помощник изнесоха открити уроци в СУ „Вела Благоева“

Следовател и прокурорски помощник от Окръжна  прокуратура – Велико Търново изнесоха открити уроци пред ученици от VII-ми, VIII-ми и IX-ти клас в СУ „Вела Благоева“, които се реализират в рамките на Образователна програма на Висшия съдебен съвет в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Теменужка Атанасова –Хаджитанева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново говори през учениците за трафика на хора, като им разясни различните му варианти, кои лица, на каква възраст и при какви ситуации могат да попаднат в риск да станат жертви на това престъпление и към кого следва да се обърнат за помощ.

Мая Пеева – прокурорски помощник в Окръжна прокуратура – Велико Търново,  говори по темата „Детското насилие (агресията в училище). Наказателно отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“

По време на часовите учениците задаваха въпроси – как се преценява кое лице е наказателно неотговорно и има ли случаи , при които непълнолетни да са трафиканти на хора.  В края на срещите те получиха подарък Конституцията на Република България в комплект с  информационни материали, предоставени по програмата на ВСС.

Инициативата е част от поредица лекции, които прокурори и следователи от Окръжна прокуратура – Велико Търново ще изнесат, пред ученици от VII-ми, VIII-ми и IX-ти клас, в рамките на Образователната програма на Висш съдебен съвет – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.  През учебната 2021/2022 година училища-партньори са СУ „Вела Благоева“ – гр. Велико Търново и ЧПГ „Американски колеж – Аркус“ ЕООД .

Образователната програма се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, след подписано споразумение за сътрудничество.  Тя е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и върховенството на закона.