Община

Слаб интерес от граждани на общественото обсъждане за изграждане на детска градина в кв. „Картала“

При сравнително слаб интерес от страна на гражданите се проведе обществено обсъждане във връзка с предстоящо проектиране и изграждане на детска градина в  кв. „Картала“. То се състоя в Голяма зала на Община Велико Търново. На срещата присъстваха главния архитект на Общината арх.  Николай Малаков, главен експерт отдел „Устройство на територията“ арх. Николай Миладинов и арх. Николай Георгиев. Те запознаха гражданите с документацията  и частите, които включва  Подробният устройствен план (ПУП).

Средствата за изграждане на нова детска градина в размер на близо 3 млн. лв, са осигурени по републиканския бюджет през 2021г. Те трябва да бъдат усвоени в рамките на календарната 2022г. и да са влезли в сила всичките промени в ОУП и устройствения план на града, територията да бъде включена в регулационните граници  на населеното място и да се устрои. Предвижда се строителните дейности да стартират в началото на есента. В детското заведение ще се обучават 120 деца, разпределени в 5 групи.