Спорт

СК „Ивайло – 93“ с одобрен проект за 6 300 лв. от Министерството на спорта

Спортният клуб по лека атлетика „Ивайло – 93“ ще получи финансиране в размер на 6 300 лв. от Министерството на младежта и спорта. Средствата са по Програма „Децата и спортният клуб“ за 2021 г., по която Министерството одобри общо 30 проекта на спортни клубове от цялата страна. Клуб „Ивайло – 93“ е единственият, който ще бъде финансиран от област Велико Търново. Средствата по Програмата общо за страната са в размер на 175 500 лева, като тази година тя ще се реализира в 6 населени места и ще предостави възможност на над 6 100 деца да се включат в 30 спортни прояви по 20 вида спорт. Целта на програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване на физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.