Образование

Скандал в Природо-математическата заради наградата „24 май”

Възражение срещу решението на ПМГ „Васил Друмев”  относно кандидатурата за наградата „24 май” на Община Велико Търново направи дванайсетокласникът Петко Казанджиев. Той и неговият съученик Денислав Станчев са номинирани от своите класни ръководители за носители на наградата, но Педагогическият съвет с 26 гласа „за” избира за приза да се състезава Денислав. „Искам да се опитам да се преборя със субективния фактор при гласуването на кандидатурата, защото субективизмът, предварителните договорки между учителите и войната между лобитата може да лишат гимназията от отличието”, каза на пресконференция Петко Казанджиев. За да се изключи влиянието на човешкия фактор, абитуриентът предлага да се въведе точкова система на критериите, записани в статута на наградата. Според него номинацията на Денислав не отговаря на критерия „Индивидуален принос в разработването и участието в проекти и програми от международно и/или национално ниво”. „Тъй като номинацията не отговаря на Статута, тя следва да бъде изключена от класирането като невалидна. Ако ли не, отивайки на общински кръг, се елиминира възможността, наградата да бъде спечелена от ПМГ „Васил Друмев”, поради дисквалификация на кандидата”, е написал във възражението си ученикът. „Благодарение на родителите си и на Господ аз си живея доста добре. Няма от какво да се оплаквам, но искам да се променят нещата”, заяви Петко Казанджиев. Възпитаникът на ПМГ е приет вече за студент в Университета в Ню Йорк и в още четири университета в Англия.

„Още при вземането на решението  бях наясно, че то ще бъде  трудно и дискусионно. Затова при гласуването  предложих всеки колега писмено да изрази своето становище”, каза директорът на ПМГ Ангел Гушев и уточни, че във вота са участвали 52-ма души. 26 от тях  са подкрепили Денислав Станвев, 24 – Петко Казандживев, а двама са гласували „въздържал се”. „Ситуацията в гимназията е спокойна на фона на ситуацията, която беше преди няколко години, инспирирана от съвсем различни събития. Това, което се случва, няма да повлияе положително на излъчената кандидатура и тази година наградата „24 май” може да не бъде присъдена на ученик от гимназията, което е жалко”, коментира Ангел Гушев. Той обясни, че на базата на възражение не може да промени решението на Педагогическия съвет, още повече че срокът на представяне на кандидатурата в Общината е изтекъл – 25 април, а възражението на Петко Казанджиев е от 30 април.