Образование

Симулационен център за борба с рисковете правят в НВУ „Васил Левски”

Симулационен център за обучение на кадри за управление на риска при бедствия и аварии ще бъде изграден в НВУ „Васил Левски”. Строителството стартира на 10 юни по проект с европейско финансиране и трябва да приключи в началото на 2020 година. Подобни центрове паралелно ще бъдат създадени във Военноморското училище във Варна и в Геолого-географския факултет на Софийския университет, съобщи зам.-началникът на висшето училище полк. Свилен Стефанов. Планирано е трите звена да заработят като единна система през 2025 година.

Водени са предварителни разговори с местната администрация центърът в Националния военен университет в бъдеще да прерасне в оперативен щаб за управление на риска при евакуация, скъсване на язовирна стена, земетресения, пропадане на мостове, ликвидиране на последствията, които пряко могат да засегнат Великотърновска община, каза полк. Стефанов.

Симулационният център ще бъде обособен във Втори учебен корпус на факултет „Общовойскови”. Строителството и специализираното лабораторно обзавеждане  е на стойност 1,9 милиона лева.