Култура Образование

Селен Петкова нарисува и дари портрет на Св. Патриарх Евтимий на две търновски училища

Във Велико Търново стартира проект „Алманах на просветителите“ по програма Дебюти 2022 г. , реализиран с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“. Проектът ще представи на аудиторията образите на дванадесет бележити български просветители, възрожденци и деятели на българската култура под формата на дигитални портрети, събрани в дигитален алманах.

Ще бъдат нарисувани 12 дигитални портрети на 12 велики български личности от художника-дебютант Селен Маринова Петкова, като ръководител на проекта е художникът Стефан Стефанов. При изготвянето на творбите, творецът ще използва  похвати от живописта, графичния дизайн, триизмерното моделиране, рендъринг, дигитално рисуване, типографията и калиграфията. Партньори по проекта са великотърновските училища ОУ “П.Р. Славейков“  и  ОУ “Димитър Благоев“ , като е предвидено на училищата да бъдат дарени портретите на българските будители и периодично да бъдат проведени изнесени уроци от художничката с учениците в областта на дигиталното рисуване.

Първият портрет на бележития български книжовник, просветител и духовник  Св. Патриарх Евтимий, е вече нарисуван.  По случай честването на  Свети Патриарх Евтимий и като част от осъществяването на проект „Алманах на просветителите“, младата великотърновска художничка Селен Петкова участва в тържествени събития в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,ОУ “П.Р.Славейков“ и ОУ “Димитър Благоев“ в старата столица.

Беше организирано празнично събитие по случай патронния празник на ОУ “Св.Патриарх Евтимий“ на което ученици получиха награди за своите постижения в проведени конкурси. Събитието беше открито от проф.Венка Кутева-декан на Педагогическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методийй“ с пожелания за бъдещи успехи на ученици и учители. Поздравителна реч произнесе  директорката на училището г-жа Иваничка Петкова, като връчи наградите на заслужилите деца. Всяко от децата получи картичка с образа на Св.Патриарх Евтимий, нарисуван  от Селен Петкова. Екипът по проекта в лицето младата художничка и  ръководителя Стефан Стефанов също пожела успехи в учението на децата и те да вървят по стъпките на българските просветители. Бяха изказани благодарности за финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура“   и за предоставената възможност да бъде реализиран този родолюбив проект.

В ОУ „П.Р.Славейков“ ,директорката на училището г-жа Данка Борисова прие портрета на  Св.Патриарх Евтимий-Търновски пред учениците и не скри радостта си  от събитието. В кратка реч тя сподели пред  учениците колко важно е знанието и ,че просветителите са носители на това знание. Учениците получиха картички с образа на будителя нарисуван от Селен Петкова.

В ОУ „Димитър Благоев“  заместник директорът по учебната част г-н Чавдар Бонев прие портрета от екипа на „Алманах на просветителите“ и картички на Св.    Патриарх Евтимий за учениците, като благодари на художничката и изрази пълна подкрепа за предстоящите съвместни дейности и партньорство по проекта. Екипът на проекта благодари на директорката г-жа Надя Владимирова за това, че тя първа хареса идеята на „Алманах на просветителите“ и прие училището да участва и подкрепи творческите усилия на Селен Петкова по проекта.