Образование

Седмокласниците могат да видят оценените им писмени работи на 1 юли в РУО

Седмокласниците могат да видят оценените им писмени работи от НВО по Български език и по Математика на 1 юли в сградата на Регионалното управление на образованието. Времето за запознаване с оценената индивидуална работа  е от 9,00 до 17,00 часа в стая № 3. Справката ще се извършва в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

– ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи, съобщават от Инспектората.