Здравеопазване

Седмица на отворените врати в Белодробната болница „Д-р Трейман“

Във връзка с подобряване контрола и оптимизация на профилактиката на заболеваемостта от туберкулоза, Специализирана белодробна болница „Д-р Трейман“ организира Седмица на отворени врати от 19-ти до 23-ти септември.

В периода от 10.00 ч. до 14.00 ч. през тези дни, в Стационара, намиращ се в местност „Света гора“, ще се извършват консултации, както и анкета –  скрининг на риска за туберкулоза. На съмнителните за контакт и болестност лица ще се правят допълнителни прегледи и профилактични изследвания.