Здравеопазване Образование

Седем проекта от община Велико Търново получават финансиране по ПУДООС

Седем проекта от община Велико Търново са одобрени за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС/ в Националната кампания “Чиста околна среда 2022г.“. В Предприятието са получени и разгледани общо 1740  бр., от които на общини и кметства – 843 бр., на училища ЦПРЛ/ОДК – 433 бр., на детски градини – 464 бр.

Финансиране до 15 000 лв. ще получат кметство Хотница за проекта си „Без покрив и стени на детската площадка и в природата бъди“; и кметство Леденик с проект „Извор на живот от недрата на земята“.

До 7 500 лв. ще получат за проектите си три основни училища от община Велико Търново. Това са ОУ „Христо Смирненски“ във Водолей за проекта „Екологична и здрава училищна среда“; ОУ „Д-р Петър Берон“ в Дебелец  с проект „Деца играят вън“ и ОУ „Петко Р. Славейков“ с проект „Изкуство, отдих и спорт сред природата – и аз участвам“.

Сред одобрените за финансиране са и проектите на две детски градини. ДГ „Пролет“ в старата столица ще реализира проекта „Сред природата учи –здрав бъди“. „Чиста и красива е моята детска градина“ се казва проектът на ДГ „Първи юни“, също във Велико Търново. И за тези проекти средствата по ПУДООС са до 7 500 лв.