Денят

Седем горски пожара са регистрирани на територията на „Северноцентрално държавно предприятие“

Седем низови горски пожара са регистрирани на територията на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП от началото на годината. Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Справката, изготвена след края на пожароопасния сезон показва, че в шест от случаите огнената стихия е възникнала в следствие на човешка дейност. Само за един от пожарите не е известна причината за запалване. Засегнати са общо 192 дка гори – 183 дка широколистни и 9 дка иглолистни, от които 162 дка държавна собственост, 25 дка общинска собственост и 5 дка частни гори. Според специалистите на предприятието това е в пъти по-малко от предходни години, тъй като според наличната статистика средногодишно на територията на СЦДП възникват 21 пожара, които засягат около 990 дка горски територии. В гасенето на пожарите тази година са участвали 51 служители на предприятието и териториалните му поделения, заедно с 39 огнеборци и 20 доброволци. За справянето със стихиите са използвани 13 пожарни коли и 24 автомобила и тежки машини на горските стопанства. В териториалните поделения на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са изградени и се поддържат 38 противопожарни депа. През пожароопасния сезон в готовност са 22 специализирани гасачески групи, в които участват 182 служители на стопанствата. Те са оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар, лични предпазни средства, високопроходим транспорт и минават през инструктаж два пъти годишно. Съгласно действащите планове за защита от пожари всяка година се извършва поддържане на съществуващите и направа на нови лесокултурни прегради и минерализовани ивици, които имат за цел ограничаване разпространението на огъня при възникване на пожар. През 2021 г. с работници и техника на СЦДП са изградени над 120 000 линейни метра нови минерализовани ивици и 38 000 линейни метра лесокултурни прегради. Осъществена е поддръжка на 3000 метра бариерни прегради.