Община

Северен обход ще се изгражда във великотърновския квартал „Картала“

Северната част на улица „Александър Бурмов“ във великотърновския квартал „Картала“ ще бъде напълно доизградена. За проекта Общината очаква единствено съгласуване в частта „ВиК“ и „Енергоснабдяване“.

Осигурено е нужното финансиране за строителството на недовършения участък от улицата, преминаващ покрай крайните жилищни кооперации с номера от 30 до 56, включително и покрай подстанцията. Планирана е и връзката с новата детска градина, която ще се изгражда в кв. „Картала“.

Ще бъдат оформени и подходи към улиците „Васил Петлешков“, „Панайот Волов“ и др.

С проекта се решава проблем, съществуващ повече от две десетилетия, ще се подобри и цялостното транспортно обслужване на северната част на кв. „Картала“.

През последните две години бяха доизградени още два участъка на улица „Александър Бурмов“, също и недовършени част от улиците „Стоян Михайловски“, „Васил Априлов“, Петко Тодоров“ и „Камен Зидаров“ в същия квартал.