Социални дейности

Сдружение ЗОВ зарадва 160 деца, младежи и възрастни с увреждания

160 деца, младежи и хора с увреждания от 12 резидентни социални услуги във  Велико Търново и в Горна Оряховица получиха коледни подаръци от Сдружение ЗОВ България. Коледният дух влезе и остави незабравими спомени за деца, отглеждани без родители в центрове за настаняване от семеен тип за деца в гр. Велико Търново (ЦНСТДБУ 1 и 2, ул. „Цветарска” 14, ЦНСТДБУ II, ул. „Иларион Драгостинов” 3А и ЦНСТДБУ III ул. „Колоня товар”14), деца от Кризисен център за деца, жертви на трафик и насилие в Балван, деца, младежи и хора с увреждания от 5 центрове (ЦНСТМУ I, ул. „Иларион Драгостинов” 3Б, В. Търново, ЦНСТПЛУИ 1 и 2 на ул. „Габровски” 49, Велико Търново , Дневен център за деца с увреждания, Г. Оряховица и ЦНСТМУ – гр. Горна Оряховица), както и хора, настанени в Кризисен център за лица във Велико Търново.